Doporučení a reference

Reakce klientů, kterým jsem pomáhala s restartem turismu

Hana Jirmusová Lazarowitz

ředitelka Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov

Doporučující dopis

"Bylo mi potěšením pracovat se slečnou Juditou Matyášovou. Její postřehy a rady k situaci v České Krumlově pro nás byly velmi přínosné. Judita je houževnatá a cílevědomá, vždy se plně věnovala tomu, co jsme si domluvily, ať už šlo o rozhovory s umělci nebo o změny v propagaci naší organizace Egon Schiele Art Centrum. Pomohla nám, abychom vylepšili naše propagační materiály a zlepšili prezentaci našich aktivit. Doufám, že s ní zase budeme spolupracovat. Mohu vřele doporučit tuto mladou a sympatickou novinářku každé kulturní instituci."


Tomasz Koralewski

ředitel turistické kanceláře města Lodž

"Velmi rád doporučuji českou novinářku Juditu Matyášovou, která je profesionální spisovatelkou a učitelkou. S Juditou jsem se seznámil v loňském roce, kdy navštívila město Lodž. Cílem její návštěvy bylo dobře poznat naše město. Juditě záleží na obsahu a vydala se k nám na naši žádost s prosbou o pomoc. Posláním Lodžské turistické organizace je vytvářet pozitivní obraz Lodže jako turisticky atraktivního místa a také podporovat rozvoj turistického ruchu města i celé oblasti. Pro Juditu jsme zorganizovali tři prohlídky s místními licencovaným průvodci. Výsledkem jejího press tripu byl zajímavý článek, který uveřejnil nejstarší český časopis pro ženy "Vlasta".

Serge Strekotin

Tourismmarketing Weimar Tourism Board

"Je mi ctí napsat dopis, který doporučuje služby Judity Matyášové. Judita s naší organizací Weimar Tourist Board spolupracuje od roku 2019 a její služby jsou vynikající.

Judita je vždy velmi dobře připravena na press trip, má jasnou představu, co je dobré pro čtenáře v Česku, je kreativní během press tripu a po něm, je velmi spolehlivá, co se týká dodržování termínů a předávání informací. Judita nám vždy zaslala originály jejích článků.

Kromě press tripů jsme s Juditou spolupracovali na české verzi dvou brožur o Výmaru - Vítejte ve Výmaru a Výmar a Bauhaus. Judita udělala velmi dobrou rešerši k tématu Bauhaus a jeho napojení na Česko. Jsme opravdu nadšení z této spolupráce.

S Juditou Matyášovou je velmi dobrá spolupráce díky jejím komunikačním dovednostem a osobnímu přístupu."

Naše dveře jsou vždy otevřené pro Juditu Matyášovou


Kristin Luther

Tourims Marketing Manager - turistická kancelář Erfurt 

"Judita Matyášová navštívila Erfurt v rámci press tripu, který se konal v červenci 2021.  Byla velmi dobře připravená a odvedla pořádný kus práce při hledání zajímavých témat pro několik českých časopisů. Na místě vynikala svou rozhodností, důkladností, ale zároveň i pečlivostí, efektivním způsobem práce. Judita nám dala upřímnou zpětnou vazbu na naše turistické nabídky a také nám poradila, jak je vylepšit.  Judita o vybraných tématech napsala inspirativní články, které nám zaslala v originálních výtiscích. Práci Judity Matyášové mohu plně doporučit a těším se na další spolupráci s ní."


Susanne Marek 

Průvodkyně - hrad Wartburg - Památka UNESCO

"Poznala jsem Juditu v létě 2021. Je to mladá, moderní novinářka, která je velmi zvídavá a zajímá se o nejrůznější detaily o našem regionu Durynsko. Výmar, Erfurt, Gotha, Eisenach a náš hrad Wartburg, který je na seznamu UNESCO zůstává v jejím srdci. Velmi se zajímala o kulturu, historii a přírodu a zprostředkovala zážitek z našeho regionu čtenářům několika médií v Česku. Byla to velmi produktivní spolupráce a doufám, že se zase někdy shledáme...moc díky!"